Hedendaagse kunstenaarsFotograaf Bastiaan Woudt in Marokko

Ieder jaar selecteert de Stichting een talentvolle hedendaagse kunstenaar om belangstelling voor zijn/haar werk in bredere kring te bevorderen. In 2017 is dat fotograaf Bastiaan Woudt. Hij reisde, geïnspireerd door zijn eerdere ervaringen in Afrika, door Marokko. Zijn nieuwste werk en het boek in de reeks Inspiratie worden gepresenteerd op 30 maart van 17.00 tot 19.00 uur in Spaces Rode Olifant te Den Haag (op uitnodiging).

Expo Art'Otel Amsterdam

Voor het grote publiek zijn de foto's in het kader van 'Bastiaan Woudt in Marokko' te bezichtigen in het Art'Otel in Amsterdam van 5 april – 28 mei 2017.

Meer over Bastiaan Woudt in Marokko

Kunstenaars van 2009-2016

Eerder steunde de Stichting:
Stichting Van Vlissingen
Art Foundation